Generelt

Praktisk information

Telefonkonsultation
Vi har telefonkonsultation på hverdage ml. 8-9 med henblik på lægelig rådgivning, svar på undersøgelser og akutte tilstande.

Konsultation
Konsultationen er den vigtiste kontaktform. Konsultationen foregår altid efter aftale. Vi bestræber os på at have så kort ventetid som muligt. Evt. afbud modtages meget gerne så tidligt som muligt af hensyn til ventetider.

Det er nemmere at stille en diagnose og give den rette behandling, når man har patienten i konsultation. Derfor foregår nye medicinordinationer og henvisninger fortrinsvis ved konsultation og kun undtagelsesvis i telefonen.

Der er elevator.
Tilgængelig for kørestolsbrugere.

Aftenkonsultation
Praksis har aftenkonsultation onsdag ml. 15.30-17.30 og kun efter aftale. Disse tider er forbeholdt patienter, som på grund af deres arbejde ikke kan komme i den almindelige konsultationstid. Det er uhensigtsmæssigt med børneundersøgelser i aftenkonsultationen.

Tidsbestilling og receptfornyelse
Praksis har mellem kl. 9.15-12 åben for telefonhenvendelser med henblik på tidsbestilling, receptfornyelser og prøvesvar. Denne telefontid varetages af vort praksispersonale. Ved receptfornyelser forstås uændret videreførelse af fast medicin. Ændringer eller genoptagelser af tidligere ordinationer bør aftales med lægen. Praksispersonalet vil stille spørgsmål dels til, hvad konsultationen skal dreje sig om, dels omkring receptfornyelser.

Af hensyn til praksispersonalets øvrige funktioner i praksis vil telefonen være lukket efter kl. 12, men der henvises indtil kl. 16 til akutnummer, så man kan komme i kontakt med os.

Akut sygdom
Akut konsultation efter telefonisk henvendelse. Akutte patienter ses samme dag. Telefonsvareren henviser altid til evt. akutnummer.

Akutte henvendelser og sygebesøg varetages af lægerne på skift og man kan således ikke vælge læge i disse situationer.

Lægevagten
På hverdage ml. 16-08 samt i weekend kan lægevagten bruges i tilfælde af akut opstået sygdom eller ved forværring af sygdom, som ikke kan vente til praksis igen har åbent.
Lægevagten kontaktes på tlf. 70150700.


Sovemedicin og beroligende medicin
Efter nye regler fra Sundhedsstyrelsen skal al sovemedicin og beroligende medicin bestilles ved personligt fremmøde i klinikken.
Det betyder , at der IKKE kan bestilles denne form for medicin via telefon eller mail.